In trang này
THÔNG BÁO: Về việc không tổ chức lễ hội điện Huệ Nam (tháng Ba Âm lịch năm 2020)
Cập nhật ngày: 14/03/2020 12:00:00

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 3 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Về việc không tổ chức lễ hội điện Huệ Nam 

(tháng Ba Âm lịch năm 2020)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh y, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Covid-19 gây ra;

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trong nước cũng như trên thế giới diễn biến hết sức phức tạp; nhằm triển khai tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo sức khỏe cho mọi người, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo không tổ chức lễ hội điện Huệ Nam vào các ngày 25, 26/3/2020 tức ngày 02, 03 tháng 3 Âm lịch.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế kính thông báo./. 

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ
In trang này