Hình ảnh hoạt động
Công văn số: 641/BTDT-VP, ngày 29/9/2021 về việc phân công chuẩn bị mở cửa lại các điểm di tích đón khách tham quan
Cập nhật ngày: 29/09/2021 08:20:27

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 641/BTDT-VP

V/v đẩy mạnh triển khai các biện pháp   phòng chống dịch Covid - 19

      Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 9 năm 2021

 

                                 

               Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị.

Thực hiện Thông báo số 156/TB-BCĐ ngày 27/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 tỉnh về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh ThừaThiên Huế,

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ mở cửa trở lại các điểm di tích (chỉ tham quan khu vực ngoài trời, không tổ chức tham quan tại nội thất các cung điện) để phục vụ khách tham quan, cụ thể:

- Thời gian: kể từ ngày 01/10/2021.

- Địa điểm: Đại Nội, lăng vua Minh Mạng, lăng vua Tự Đức, lăng vua Khải Định.

Để công tác phục vụ du khách được tốt, đảm bảo công tác phòng chống dịch, Giám đốc Trung tâm giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Văn phòng Trung tâm:

- Khẩn trương hoàn thiện hệ thống quét mã QR code Thẻ kiểm soát dịch, bệnh để du khách thực hiện việc quét mã trước khi vào tham quan.

- Thông báo việc mở cửa lại các điểm trên website, Facebook của Trung tâm, Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang visit hue…

- Mua sắm bổ sung một số vật dụng phục vụ công tác phòng chống dịch.

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính trong việc phát hành thẻ tham quan.

2. Phòng Kế hoạch Tài chính:

- Tổ chức bán vé phục vụ khách tham quan di tích.

- Tổ chức vệ sinh khu vực bán vé.

3. Phòng Quản lý Bảo vệ:

- Mở cửa di tích đón khách tham quan.

- Vệ sinh tại các khu vực quản lý để phục vụ mở cửa lại di tích.

- Quán triệt du khách thực hiện “5K” khi vào tham quan di tích. Kiểm tra, đề nghị du khách thực hiện quét mã QR Thẻ kiểm soát dịch, bệnh trước khi vào tham quan; đối với khách ngoại tỉnh phải hoàn tất việc thực hiện giám sát y tế theo quy định.

- Thiết lập các barie tại cửa vào các cung điện; có biển báo và tuyên truyền với du khách về chủ trương của tỉnh trong việc chỉ mở cửa phục vụ hoạt động tham quan ngoài trời, không tham quan nội thất các cung điện để tạo sự đồng thuận từ phía du khách.

4. Phòng Cảnh quan Môi trường:

- Tổ chức vệ sinh sạch sẽ các điểm di tích, chỉnh trang cảnh quan sạch đẹp đón khách tham quan.

5. Phòng Hướng dẫn Thuyết minh:

- Triển khai lực lượng hướng dẫn phục vụ du khách; phối hợp với lực lượng bảo vệ tuyên truyền, phổ biến đến du khách tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.

Nhận được Công văn này, yêu cầu trưởng các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo Ban Giám đốc Trung tâm để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC

 - Như trên;

- GĐ và các PGĐ Trung tâm;

- Lưu: VT.

(đã ký)

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mai Xuân Minh

 
Các tin khác:
Trang chủLiên hệCác nhà tài trợ
Liên kết Website
Bản quyền Website thuộc về Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Địa chỉ: Tam Toà, 23 Tống Duy Tân - Huế - Việt Nam
Điện thoại: +(84).234.3523237 - 3513322 - 3512751 - Fax: +(84).234.3526083
Email: huedisan@gmail.com
Xin ghi rõ nguồn “Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế” khi sử dụng thông tin từ Website này.