Hình ảnh hoạt động
Kế hoạch số: 486/KH-BTDT, ngày 10/8/2021 - Triển khai Quyết định số 2246/QĐ-BVHTTDL, ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc khai quật khảo cổ tại di tích Thái Miếu
Cập nhật ngày: 11/08/2021 08:16:18

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 486 /KH-BTDT

      Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 8 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai Quyết định số 2246/QĐ-BVHTTDL, ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc khai quật khảo cổ tại di tích Thái Miếu

   Thực hiện Quyết định số 2246/QĐ-BVHTTDL, ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc khai quật khảo cổ tại di tích Thái Miếu, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. Mục đích:

Đợt khai quật thực hiện nhằm mục đích làm xuất lộ các dấu vết của nền móng tường bao qua các thời kỳ (từ thời vua Gia Long đến Khải Định), xác định vị trí và kết cấu của bậc cấp trên 4 mặt, gạch lát nền, nền móng đường Thần đạo và sân gạch phía trước, xác định bước gian bước cột, cách gia cố móng chân tảng kê cột, sân vườn và hệ thống thoát nước bề mặt ở phía đông và phía tây của di tích Thái Miếu.

Hoạt động này nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu và bổ sung hồ sơ xây dựng dự án: “Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thái Miếu”.

II. Nội dung:

Thực hiện Quyết định Số: 2246/QĐ-BVHTTDL, ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc khai quật khảo cổ tại di tích Thái Miếu.

Theo trình tự ban hành tại Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ.

III. Thời gian:

1. Thời gian khai quật: Từ ngày 10/8/2021 đến 10/10/2021. Trong đó, từ ngày 10/8 – 14/8/2021 triển hai hố khai quật số 01 để tìm vết tích đường Thần đạo phía trước Thái Miếu. Từ 16/8 – 21/8/2021, triển khai hố khai quật số 02 để xác định nền móng tường và vị trí bậc cấp phía trước. Từ ngày 23/8 – 28/8/2021, triển khai hố khai quật số 03 để xác định sân vườn và bậc cấp phía sau của Thái Miếu. Từ ngày 30/8 – 4/9/2021, triển khai hố khai quật số 04 để xác định sân vườn và bậc cấp phía tây của di tích. Từ ngày 6/9 – 11/9/2021, triển khai hố khai quật số 05 để xác định sân vườn và bậc cấp phía đông. Từ ngày 13/9 – 18/9/2021, triển khai hố khai quật số 07 để xác định nền móng mặt trong tường bao phía nam, gạch lát nền. Từ 20/9 – 29/9/ 2021, triển khai hố khai quật số 06 để xác định nền móng mặt trong tường bao phía bắc, gạch lát và gia cố móng chân tảng. Từ 30/9 – 04/10/2021, triển khai hố khai quật số 08 để xác định nền móng mặt trong tường bao phía đông, gia cố móng chân tảng, gạch lát nền. Từ 05/10 – 09/10/2021, triển khai hố khai quật số 09 để xác định vị trí và cách gia cố móng chân táng 04 cột cái, vệ sinh và phân loại hiện vật thu được trong quá trình khai quật.

2. Thời gian báo cáo sơ bộ: Từ ngày 11/10/2021 đến chậm nhất là ngày 11/11/2021.

3. Thời gian báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Báo cáo khoa học gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 11/10/2022.

IV. Phân công thực hiện:

  1. Thành lập nhóm khai quật khảo cổ

1. Ông Nguyễn Đắc Nghĩa, Phòng Nghiên cứu Khoa học, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - Chủ trì khai quật.

2. Bà Lê Thị An Hòa, Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học - Thành viên.

 3. Ông Trần Đoàn Minh Hoàng, Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thành viên.

 4. Ông Đặng Hữu Thắng, Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thành viên.

5. Bà Đặng Đức Diệu Hạnh, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học - Thành viên.

6. Ông Trần Đại Hạnh, Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thành viên.

7. Ông Nguyễn Hữu Hùng Cường, Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thành viên.

2. Thành lập nhóm giám sát trong quá trình khai quật khảo cổ

1. Ông Nguyễn Thế Sơn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Di tích Cố đô Huế.

2. Ông Ngô Quang Đức, Phó Giám đốc, Phụ trách Ban Tư vấn Bảo tồn Di tích, Giám sát.

3. Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Ban Tư vấn Bảo tồn Di tích, Giám sát.

 3. Phòng Quản lý Bảo vệ

 Tổ bảo vệ Thái Miếu có nhiệm vụ bảo vệ phạm vi, vị trí khảo cổ và phối hợp với Cán bộ tham gia khai quật để thực hiện tốt công tác khảo cổ tại di tích Thái Miếu.

Nhận được công văn này, yêu cầu các phòng ban, đơn vị và các ông/ (bà) có tên trên nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

 - Sở VHTT (để b/c);

- UBND phường Đông Ba (để biết);

- GĐ và các PGĐ Trung tâm;

- Các phòng, ban liên quan;

- Lưu VT.

 

(đã ký)

Hoàng Việt Trung

 
Các tin khác:
Trang chủLiên hệCác nhà tài trợ
Liên kết Website
Bản quyền Website thuộc về Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Địa chỉ: Tam Toà, 23 Tống Duy Tân - Huế - Việt Nam
Điện thoại: +(84).234.3523237 - 3513322 - 3512751 - Fax: +(84).234.3526083
Email: huedisan@gmail.com
Xin ghi rõ nguồn “Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế” khi sử dụng thông tin từ Website này.