Hình ảnh hoạt động
THÔNG TIN CHI TIẾT MỜI ĐẤU GIÁ QUYỀN THUÊ CƠ SỞ NHÀ ĐẤT
Cập nhật ngày: 06/03/2019 05:08:03
Trung tâm Phát triển Dịch vụ Di tích Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền thuê cơ sở nhà đất tại các địa chỉ:
  • Cơ sở nhà đất số 57 Đặng Dung, phường Thuận Thành, thành phố Huế
  • Toàn bộ khuôn viên khu vực Cung Trường Sanh, Khu di tích Đại Nội, thành phố Huế.
  • Một phần khuôn viên khu vực Đông Khuyết Đài, Khu di tích Đại Nội, thành phố Huế.

A. QUYỀN THUÊ CƠ SỞ NHÀ ĐẤT SỐ 57 ĐẶNG DUNG, P. THUẬN THÀNH, TP HUẾ

 

I. Giới thiệu tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ đấu giá:

1. Tài sản đấu giá: Bên A giao cho bên B tổ chức đấu giá quyền thuê cơ sở nhà đất số 57 Đặng Dung, phường Thuận Thành, thành phố Huế, cụ thể như sau:

- Diện tích đất: 4.550,2 m2;

- Diện tích xây dựng: 2.592,3 m2;

- Mục đích sử dụng tài sản cho thuê: Phục hồi Thái Y Viện triều Nguyễn – Bảo tồn và phát triển Ngành Y học cổ truyền Thừa Thiên Huế gắn liền với sự phát triển văn hóa dân tộc phù hợp với Luật Quản lý tài sản công và các Nghị định, Thông ty hướng dẫn có liên quan.

- Thời gian cho thuê: 20 năm kể từ ngày ký hợp đồng.

- Phương thức nộp tiền thuê: Trả tiền thuê tài sản hàng năm.

2. Giá khởi điểm để đấu giá cho thuê tài sản: 894.714.000 đồng/năm

(Bằng chữ: Tám trăm chín mươi bốn triệu, bảy trăm mười bốn ngàn đồng)

3. Tiền mua hồ sơ đấu giá:    500.000 đồng/hồ sơ

4. Tiền đặt trước:                  178.000.000 đồng.

5. Bước giá:                           90.000.000 đồng

II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai, có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với mục đích dự án, có đủ năng lực, kinh nghiệm và khả năng tài chính để thực hiện dự án theo quy định của Đề án đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 02/02/2019, cam kết thực hiện dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp theo quy hoạch, kiến trúc được cơ quan nhà nươc có thẩm quyển phê duyệt và đáp ứng các điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

Một tổ chức có nhiều đơn vị thì được chọn 01 (một) đơn vị tham gia đấu giá; có 02 (hai) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng 01 (một) tổng công ty thì chỉ chọn được 01 (một) doanh nghiệp tham gia đấu giá. Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được 01 (một) công ty hoặc 01 (một) doanh nghiệp tham gia đấu giá.

III. HÌNH THỨC CHO THUÊ, ĐIỀU KIỆN VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH, KINH NGHIỆM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA ĐẤU GIÁ.

- Khách hàng đăng ký tham giá đấu giá phải thực hiện đúng theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề liên quan đến dự án.

- Nhà đầu tư phải có phương án khai thác cơ sở nhà, đất số 57 Đặng Dung, thành phố Huế phù hợp với mục đích, chức năng công trình và có phương án đầu tư sữa chữa, nâng cấp với tổng mức đầu tư ≥ 95 tỷ đồng trên cơ sở giữ nguyên kết cấu hiện trạng các công trình hiện hữu, không xây dựng thêm công trình mới.

- Trường hợp Nhà đầu tư đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê tài sản hoặc sau khi hết thời hạn thuê thì Nhà nước thu hồi tài sản cho thuê mà không bồi hoàn chi phí bên thuê tài sản đầu tư gắn liền với cơ sở nhà, đất số tiền thuê tài sản của thời gian còn lại (nếu có); đồng thời tài sản do Bên thuê tài sản đã đầu tư gắn liền với cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

- Trường hợp trong hạn thuê, cơ sở nhà, đất phải thu hồi để thực hiện dự án đầu tư theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì Nhà nước không bồi thường tài sản do Bên thuê tài sản đã đầu tư gắn liền với cơ sở nhà, đất.

- Nhà đầu tư chứng minh vốn chủ sở hữu của tổ chức tham gia đấu giá để thực hiện dự án thể hiện tại báo cáo tài chính có kiểm toán không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án đề xuất nêu trên.

- Có cam kết sử dụng đúng mục đích tài sản thuê, đúng phương án khai thác, đúng kiến trúc được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thống nhất, thực hiện xây dựng đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đảm bảo chất lượng công trình đồng thời Cam kết đưa dự án vào hoạt động sau 06 tháng kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo thông báo của tổ chức đấu giá tài sản và có kết quả xét chọn đủ điều kiện tham gia đấu giá thuê cơ sở nhà đất tại 57 Đặng Dung, phường Thuận Thành, thành phố Huế theo nội dung thông báo số 109/TB-BTDT ngày 26/02/2019 của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về việc quy định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia đấu giá tài sản.

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành và phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

III. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 18/03/2019 tại 57 Đặng Dung, phường Thuận Thành, thành phố Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 18/03/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

- Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Vadein, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:  Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 18/03/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian thông báo đủ điều kiện tham gia đấu giá: Kể từ ngày đăng ký tham gia đấu giá đến hết ngày 25/3/2019.

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 26/03/2019 đến 16h30 ngày 28/03/2019.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

 - Số tài khoản:  55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản:  0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Số tài khoản:  118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 29/03/2019.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị

V. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

B. QUYỀN THUÊ TOÀN BỘ KHUÔN VIÊN KHU VỰC CUNG TRƯỜNG SANH, KHU DI TÍCH ĐẠI NỘI, TP. HUẾ

 

I. Giới thiệu tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ đấu giá:

1. Tài sản đấu giá: Bên A giao cho bên B tổ chức đấu giá tài sản cho thuê toàn bộ khuôn viên khu vực Cung Trường Sanh, Khu di tích Đại Nội, thành phố Huế, cụ thể như sau:

- Diện tích đất: 1.564 m2;

- Diện tích sân vườn: 988 m2;

- Diện tích các điện: 756 m2;

- Mục đích sử dụng tài sản cho thuê: Tổ chức hoạt động dịch vụ ẩm thực món Huế và trưng bày một số hình ảnh tư liệu về lịch sử của Cung Trường Sanh phù hợp với Luật quản lý tài sản công và các Nghị định, thông tư hướng dẫn có liên quan

- Thời gian cho thuê: 10 năm kể từ ngày ký hợp đồng.

- Phương thức nộp tiền thuê: Trả tiền thuê tài sản hàng năm.

2. Giá khởi điểm để đấu giá cho thuê tài sản: 600.000.000 đồng/năm. (Sáu trăm triệu đồng một năm)

Giá khởi điểm trên đã  bao gồm thuế, phí theo quy định hiện hành của Luật đất đai và Luật thuế.

3. Tiền mua hồ sơ đấu giá:       500.000 đồng/hồ sơ.

4. Tiền đặt trước:                      120.000.000 đồng.

5. Bước giá:                               20.000.000 đồng

II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai, có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với mục đích dự án, có đủ năng lực, kinh nghiệm và khả năng tài chính để thực hiện dự án theo quy định của Đề án đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 01/02/2019.

Một tổ chức có nhiều đơn vị thì được chọn 01 (một) đơn vị tham gia đấu giá; có 02 (hai) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng 01 (một) tổng công ty thì chỉ chọn được 01 (một) doanh nghiệp tham gia đấu giá. Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được 01 (một) công ty hoặc 01 (một) doanh nghiệp tham gia đấu giá.

III. ĐIỀU KIỆN CHO THUÊ, HÌNH THỨC CHO THUÊ, ĐIỀU KIỆN VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH, KINH NGHIỆM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA ĐẤU GIÁ.

- Khách hàng đăng ký tham giá đấu giá phải thực hiện đúng theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề liên quan đến dự án.

- Bên thuê tài sản phải có phương án kinh doanh phù hợp với mục đích, chức năng công trình và có phương án đầu tư cơ sở vật chất với tổng mức đầu tư ≥ 10 tỷ đồng.

- Không cho phép lắp đặt hệ thống nhà bếp (bếp tổng phải đặt bên ngoài khu vực Đại Nội), không cho phép xây dựng công trình mới, không tác động vào kết cấu công trình di tích trong khu vực Cung Trường Sanh.

- Trường hợp Nhà đầu tư đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê tài sản hoặc sau khi hết thời hạn thuê thì Nhà nước thu hồi tài sản cho thuê mà không bồi hoàn chi phí bên thuê tài sản đầu tư gắn liền với cơ sở nhà, đất số tiền thuê tài sản của thời gian còn lại (nếu có); đồng thời tài sản do Bên thuê tài sản đã đầu tư gắn liền với cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

- Trường hợp trong hạn thuê, cơ sở nhà, đất phải thu hồi để thực hiện dự án đầu tư theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì Nhà nước không bồi thường tài sản do Bên thuê tài sản đã đầu tư gắn liền với cơ sở nhà, đất.

- Nhà đầu tư chứng minh vốn chủ sở hữu của tổ chức tham gia đấu giá để thực hiện dự án thể hiện tại báo cáo tài chính không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án.

- Có cam kết sử dụng đúng mục đích tài sản thuê, đúng phương án khai thác, đúng kiến trúc được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thống nhất, thực hiện xây dựng đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đảm bảo chất lượng công trình đồng thời Cam kết đưa dự án vào hoạt động sau 04 tháng kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo thông báo của tổ chức đấu giá tài sản và có kết quả xét chọn đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền thuê toàn bộ khuôn viên khu vực Cung Trường Sanh, Khu di tích Đại Nội, thành phố Huế theo nội dung thông báo số 107/TB-BTDT ngày 26/02/2019 của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về việc quy định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia đấu giá tài sản.

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành và phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

III. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 25/03/2019 tại Cung Trường Sanh, Khu di tích Đại Nội, thành phố Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 25/03/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

- Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Vadein, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:  Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 01/04/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian thông báo đủ điều kiện tham gia đấu giá: Kể từ ngày đăng ký tham gia đấu giá đến hết ngày 01/04/2019.

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 02/04/2019 đến 16h30 ngày 04/04/2019.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

 - Số tài khoản:  55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản:  0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Số tài khoản:  118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 09h30 ngày 05/04/2019.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị

V. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

VI. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển Dịch vụ Di tích Huế - 46 đường Đinh Công Tráng, phường Thuận Thành, Tp Huế. ĐT: 0234 3519 519

 

C. QUYỀN THUÊ MỘT PHẦN KHUÔN VIÊN KHU VỰC ĐÔNG KHUYẾT ĐÀI, KHU DI TÍCH ĐẠI NỘI, TP. HUẾ

 

I. Giới thiệu tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ đấu giá:

1. Tài sản đấu giá: Bên A giao cho bên B tổ chức đấu giá tài sản là quyền thuê một phần khuôn viên khu vực Đông Khuyết Đài, Khu di tích Đại Nội, thành phố Huế, cụ thể như sau:

- Diện tích đất: 610 m2;

- Diện tích sân vườn: 414 m2;

- Diện tích các điện: 196 m2;

- Mục đích sử dụng tài sản cho thuê: Không gian văn hóa, trưng bày và giới thiệu những sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đặc sản Việt Nam đến với khách du lịch trong và ngoài nước phù hợp với Luật quản lý tài sản công, các Nghị định, thông tư hướng dẫn có liên quan.

- Thời gian cho thuê: 10 năm kể từ ngày ký hợp đồng.

- Phương thức nộp tiền thuê: Trả tiền thuê tài sản hàng năm.

2. Giá khởi điểm để đấu giá cho thuê tài sản: 250.000.000 đồng/năm (Hai trăm năm mươi triệu đồng trên năm)

Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế, phí theo quy định hiện hành của Luật đất đai và Luật thuế.

3. Tiền mua hồ sơ đấu giá:      500.000 đồng/hồ sơ.

4. Tiền đặt trước:                    50.000.000 đồng.

5. Bước giá:                             10.000.000 đồng

II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai, có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với mục đích dự án, có đủ năng lực, kinh nghiệm và khả năng tài chính để thực hiện dự án theo quy định của Đề án đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 01/02/2019.

Một tổ chức có nhiều đơn vị thì được chọn 01 (một) đơn vị tham gia đấu giá; có 02 (hai) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng 01 (một) tổng công ty thì chỉ chọn được 01 (một) doanh nghiệp tham gia đấu giá. Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được 01 (một) công ty hoặc 01 (một) doanh nghiệp tham gia đấu giá.

III. ĐIỀU KIỆN CHO THUÊ, HÌNH THỨC CHO THUÊ, ĐIỀU KIỆN VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH, KINH NGHIỆM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA ĐẤU GIÁ.

- Khách hàng đăng ký tham giá đấu giá phải thực hiện đúng theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề liên quan đến dự án.

- Bên thuê tài sản phải có phương án kinh doanh phù hợp với mục đích, chức năng công trình và có phương án đầu tư cơ sở vật chất với tổng mức đầu tư ≥ 06 tỷ đồng.

- Không cho phép xây dựng công trình mới, không tác động vào kết cấu công trình di tích trong khu vực Đông Khuyết Đài.

- Trường hợp Bên thuê tài sản đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc sau khi hết thời hạn thuê thì Nhà nước thu hồi tài sản cho thuê mà không bồi hoàn chi phí bên thuê tài sản đầu tư gắn liền với cơ sở nhà, đất số tiền thuê tài sản của thời gian còn lại (nếu có); đồng thời tài sản do Bên thuê tài sản đã đầu tư gắn liền với cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

- Trường hợp trong hạn thuê, cơ sở nhà, đất phải thu hồi để thực hiện dự án đầu tư theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì Nhà nước không bồi thường tài sản do Bên thuê tài sản đã đầu tư gắn liền với cơ sở nhà, đất.

- Nhà đầu tư chứng minh vốn chủ sở hữu của tổ chức tham gia đấu giá để thực hiện dự án thể hiện tại báo cáo tài chính không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án.

- Có cam kết sử dụng đúng mục đích tài sản thuê, đúng phương án khai thác, đúng kiến trúc được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thống nhất, thực hiện xây dựng đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đảm bảo chất lượng công trình đồng thời Cam kết đưa dự án vào hoạt động sau 04 tháng kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo thông báo của tổ chức đấu giá tài sản và có kết quả xét chọn đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền thuê một phần khuôn viên khu vực Đông Khuyết Đài, Khu di tích Đại Nội, thành phố Huế theo nội dung thông báo số 107/TB-BTDT ngày 26/02/2019 của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về việc quy định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia đấu giá tài sản.

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành và phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

III. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 25/03/2019 tại Đông Khuyết Đài, Khu di tích Đại Nội, thành phố Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 25/03/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

- Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Vadein, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:  Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 25/03/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian thông báo đủ điều kiện tham gia đấu giá: Kể từ ngày đăng ký tham gia đấu giá đến hết ngày 01/4/2019.

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 02/04/2019 đến 16h30 ngày 04/04/2019.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

 - Số tài khoản:  55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản:  0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Số tài khoản:  118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 05/04/2019.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị

V. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

D. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển Dịch vụ Di tích Huế

 46 đường Đinh Công Tráng, phường Thuận Thành, Tp Huế.

ĐT: 054 3519 519

Trung tâm Phát triển Dịch vụ Di tích Huế
Các tin khác:
Trang chủLiên hệCác nhà tài trợ
Liên kết Website
Bản quyền Website thuộc về Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Địa chỉ: Tam Toà, 23 Tống Duy Tân - Huế - Việt Nam
Điện thoại: +(84).234.3523237 - 3513322 - 3512751 - Fax: +(84).234.3526083
Email: huedisan@gmail.com
Xin ghi rõ nguồn “Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế” khi sử dụng thông tin từ Website này.