Hình ảnh hoạt động
Công văn số: 148/BTDT-VP, ngày 25/3/2020 - Về việc triển khai ứng dụng hỗ trợ thông tin phòng chống dịch Covid-19
Cập nhật ngày: 25/03/2020 12:00:00

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 148/BTDT-VP

V/v triển khai ứng dụng hỗ trợ thông tin phòng chống dịch Covid-19

      Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 3 năm 2020

 

 

Kính gửi: Các phòng ban, đơn vị.

 

Thực hiện Công văn số 2236/UBND-CT ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai ứng dụng hỗ trợ thông tin phòng chống dịch Covid-19;

Nhằm giúp người dân, cán bộ, viên chức và người lao động nắm bắt đầy đủ thông tin, các khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh từ UBND tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế; Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế yêu cầu các phòng ban, đơn vị phổ biến, hướng dẫn cán bộ viên chức của đơn vị cài đặt, sử dụng Ứng dụng Hỗ trợ thông tin phòng chống dịch Covid-19 (đây là một thành phần của Hue-S) tại địa chỉ:

+ IOS: https://apple.co/2YhOSlg
+ Android: https://bit.ly/2EysWta

+ Truy cập website: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn

(Lưu ý: Hiện nay phiên bản IOS triển khai trên dòng máy Iphone, Ipad đang trong thời gian phê duyệt. Vì vậy, khi cài đặt nếu nhận thấy chưa có biểu tượng Covid 19 trong ứng dụng vui lòng cập nhật sau khi được phê duyệt).

Thông tin chi tiết ứng dụng và tài liệu hướng dẫn sử dụng được đăng tải tại Fanpage đô thị thông minh: https://facebook.com/HueIOC

Nhận được Công văn này, yêu cầu Trưởng các phòng ban, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC

 - Như trên;

- GĐ và các PGĐ Trung tâm;

- Tổ CNTT - VP;

- Lưu VT.

(đã ký)

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mai Xuân Minh

 
Các tin khác:
Trang chủLiên hệ
Liên kết Website
Bản quyền Website thuộc về Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Địa chỉ: Tam Toà, 23 Tống Duy Tân - Huế - Việt Nam
Điện thoại: +(84).234.3523237 - 3513322 - 3512751 - Fax: +(84).234.3526083
Email: huedisan@gmail.com
Xin ghi rõ nguồn “Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế” khi sử dụng thông tin từ Website này.